The Technical College Bjelovar

Student representatives

Studentski zbor


                                                                        

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU
- STRUČNI STUDIJ MEHATRONIKA -
1.  NASTAVNA GODINA
Funkcija Ime i prezime Kontakt
Predstavnik Marko Želimovski  
Zamjenik Marijan Zupković  
2.  NASTAVNA GODINA
Funkcija Ime i prezime Kontakt
Predstavnik Hrvoje Crnković  
Zamjenik Ivan Kelava  
3.  NASTAVNA GODINA
Funkcija Ime i prezime Kontakt
Predstavnik Tomislav Kurtanjek  
Zamjenik Antonio Radić  

 

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU
- STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVA -
1.  NASTAVNA GODINA
Funkcija Ime i prezime Kontakt
Predstavnik Zoran Bednaić  
Zamjenik Jelena Jelić  
2.  NASTAVNA GODINA
Funkcija Ime i prezime Kontakt
Predstavnik Sanja Vujčić  
Zamjenik Dario Kaselj  
3.  NASTAVNA GODINA
Funkcija Ime i prezime Kontakt
Predstavnik Marija Baričević  
Zamjenik Maja Bundalo Jurković  

 


Home PageStudent representatives › Studentski zbor
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0