Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Signals and Systems, Program

Sadržaj predmeta:

1. Osnovni pojmovi
Kontinuirani signali. Diskretni signali. Pojam i osnovna svojstva sustava. Primjeri sustava.
2. Kontinuirani sustavi
Opis sustava linearnom diferencijalnom jednadžbom. Rješavanje homogenih diferencijalnih jednadžbi. Rješavanje nehomogenih diferencijalnih jednadžbi. Blokovski prikaz sustava. Konvolucijski integral.
3. Laplaceova transformacija
Osnovna svojstva direktne i inverzne Laplaceove transformacije. Primjena Laplaceove transformacije. Prijenosna funkcija. Blokovski prikaz sustava.
4. Fourierovi redovi i Fourierova transformacija
Prikaz periodičkog signala trigonometrijskim i kompleksnim Fourierovim redom. Fourierova transformacija.
3. Diskretni sustavi
Opis sustava jednadžbom diferencije. Rješavanje homogenih jednadžbi diferencije. Rješavanje nehomogenih jednadžbi diferencije
5. Z-transformacija
Osnovna svojstva direktne i inverzne Z-transformacije. Prijenosna funkcija.Home PageSignals and Systems, Program › Sadržaj predmeta:
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0