Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Renewable Energy sources, Program

Obnovljivi izvori energije

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

VI. semestar   izborni


Satnica: 2+1                                                


ECTS: 4


Preduvjeti: nema


Nositelj:  Neven Maleš dipl. ing. str.


Sadržaj predmeta:

Izvori energije i okoliš
Energija sunca
Solarna geometrija
Fotonaponski sustavi
Solarne elektrane
Sunčani toplovodni sustavi
Energija biomase
Biogorivo i bioplin
Geotermalna energija i dizalice topline
Male hidroelektrane
Energija vjetra
Vodik i gorivni članci


Oblici provođenja nastave:
Predavanja laboratorijske i auditorne vježbe.


Način provjere znanja:
Izrada seminarskog rada, pismena i usmena provjera znanja.


Literatura:

Obvezna:
1. Majdandžić, Lj.: Obnovljivi izvori energije, Graphis, Zagreb, 2008.
2. Domac, J. (ur.) et al., BIOEN – Program korištenja energije biomase i otpada: Nove spoznaje i provedba. Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb, 2001.

Dodatna:
1. F. Barbir, PEM Fuel Cells: Theory and Practice, Elsevier/Academic Press, Burlington, 2005.
2. Duffie, J.A., Beckman, W.A.: Solar engineering of thermal processes, John Wiley&Sons, pp.919, New York, (1991)
3. T. Ćurko: Radni udžbenik: Hlađenje i dizalice topline, FSB, Zagreb, 2008.
4. Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2020. godine, NN 130/09Home PageRenewable Energy sources, Program › Obnovljivi izvori energije
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0