Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Home PageQuality Management, Program › Upravljanje kvalitetom

Quality Management, Program

Upravljanje kvalitetom

UPRAVLJANJE KVALITETOM

V. semestar


Satnica: 1+1                                                


ECTS: 3


Preduvjeti: nema


Nositelj: Doc.dr.sc. Živko Kondić


Sadržaj predmeta:

Pojam kvalitete, kontrole kvalitete i upravljanja kvalitetom.
Suvremeni pogledi na kvalitetu.
Prikaz funkcije kontrole kvalitete u poslovnom sustavu i njezin ustroj.
Politika i ciljevi kvalitete.
Osnove upravljanja kvalitetom.
Načela (principi) upravljanja kvalitetom
Ustroj sustava upravljanja na zahtjevima normnog niza ISO 9000
Suvremena koncepcije TQM-a.
Uloga i primjena statističkih metoda u sustavima osiguranja kvalitete.
Metode za rješavanje problema i poboljšavanje kvalitete:
Sedam osnovnih metoda (Ishikawa dijagram, Ispitni list, Pareto princip, Kontrolne karte, Dijagram tijeka, Histogram i Dijagram raspršenja). Sedam novih metoda (Matrični dijagram, Dijagram afiniteta, Stablo dijagram, Dijagram međuodnosa, PDCP – programirane kartice za proces odlučivanja, Metoda strijela dijagrama, Matrična analiza podataka). Analiza sposobnosti procesa, Obrada kontrolnih karata pomoću računala, Metode i planovi uzorkovanja,  Taguchi metoda, FMEA, QFD


Oblici provođenja nastave:
Predavanja i auditorne vježbe. Posjet organizaciji s ustrojenim sustavom upravljanja kvalitetom.


Način provjere znanja:
Uspješno izrađen seminarski rad i domaće zadaće su uvjet za izlazak na pismeni ispit.
Pismena i usmena provjera znanja.


Literatura:

Obvezna:
1.Kondić Ž., Čikić A. – Upravljanje kvalitetom u mehatronici, VTB, Bjelovar, 2012.

Dodatna:
2. Hitoshi, K. ;Statistical methods for quality improvement, 3A Corporation, Tokyo, 1995.
3. Kondić Ž.: Kvaliteta i ISO 9000-primjena, Tiva, Varaždin, 2008.
4. Dusman.F, Stančec. R. ;Odabrana poglavlja iz kontrole kvalitete, FSB, Zagreb, 1983.
5. Montgomery, D. ; Introduction to statistical quality control, New York 1985.
6. Kondić, Ž. ; Kvaliteta i metode poboljšanja, Zrinski, Čakovec, 2004..Sign-in required to view the content of this page.PLEASE LOG IN
with your user data!
Home PageQuality Management, Program › Upravljanje kvalitetom
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0