Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Production technologies, Program

Proizvodne tehnologije

PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

IV. semestar


Satnica: 2+2                                                  


ECTS: 5


Preduvjeti: nema


Nositelj: Doc.dr.sc. Živko Kondić


Sadržaj predmeta:

1. Uvod u proizvodnju (osnove organizacije proizvodnje, osnove tehnološke i operativne pripreme proizvodnje)
2. Postupci i materijali za izradu odljevaka
3. Uvod u postupke obrade odvajanjem
4. Osnove alatnih strojeva
5.Obrada deformiranjem (Postupci obrade alatima definirane geometrije: tokarenje, glodanje, blanjanje, bušenje, provlačenje, dubljenje. Postupci obrade rezanjem alatima ne definirane geometrije: brušenje i super fine obrade.)
6.Obrada polimernih tvorevina
7.Tehnologije spajanja (zavarivanje, lemljenje, lijepljenje te srodni postupci)
8. Osnovni pojmovi, vrste i podjela alata i naprava
9. Korozija i zaštita materijala (osnovni postupci AKZ)
10. Specijalni postupci obrade


Oblici provođenja nastave:
Predavanja i praktikumi za vježbe. Posjet gospodarstvu (1-2 posjete) gdje je moguće sagledati procese obrade.


Način provjere znanja:
Dva seminarska rada. Pismena i usmena provjera znanja.


Literatura:

Obvezna:
1. Povrzanović, A.; Odabrana poglavlja iz obrade deformiranjem, FSB, Zagreb, 1996.
2. Kondić Ž; Čikić A.; Samardžić I; Stojić A.  – Osnove proizvodnih tehnologija, VTB, Bjelovar, 2013.(knjiga u izradi)

Dodatna:
1. Cebalo R. ; Obrada odvajanjem čestica, podsjetnik za ispit, FSB, Zagerb, 1996.
2. Šavar Š. ; Obrada odvajanjem čestica, Sveučilišna naklada Liber, zagreb, 1991.
3. Lindberg R. A.; Processes and materials of manufacture,  Allyn and Bacon, 1990
4. Musafia B.; Obrada metala plastičnom deformacijom, Svjetlost Sarajevo 1972.
6. Esih I., Dugi Z, ;Tehnologija zaštite od korozije, Školska knjiga – Zagreb,1990.
5. Kralj,S., Andrić,Š. –Osnove zavarivačkih i srodnih postupaka, Sveučilišna skripta, Zagreb. 1992.
6. Rebec, B. – Naprave (konstrukcija, izrada, eksploatacija), Sveučilište u Zagrebu- FSB, 1990.Home PageProduction technologies, Program › Proizvodne tehnologije
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0