Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Elements of the precise mechanics, Program

Elementi precizne mehanike

ELEMENTI PRECIZNE MEHANIKE

III. semestar


Satnica:  2+3                                  


ECTS: 6


Preduvjeti: položen ispit iz kolegija Tehnička dokumentacija


Nositelj:  mr.sc. Stjepan Golubić, dipl.ing.stroj.


Sadržaj predmeta:
1. Osnovni pojmovi
Standardizacija. Dopuštena naprezanja. Podjela elemenata strojeva.
2. Rastavljivi i ne rastavljivi spojevi
  Rastavljivi spojevi: pričvrsni vijci, pokretni vijci, spojevi glavine, veze sa zaticima i svornjacima.
Nerastavljivi spojevi: zavareni, lemljeni, zakovični, stezni.
  Specifična spajanja promjenom materijala i plastičnom deformacijom u finomehanici
  Vježba: Spajanja u finomehanici
3. Spremnici energije i otpornici
  Opruge,uteg,zamašnjak,njihalo,giroskop,ustavljači,graničnici,kočnice,prigušnice,
  Vježba: Dimenzioniranje i izbor opruga prema zadanim uvjetima
4. Elementi za prijenos gibanja
  Osovine, vratila i rukavci, progib, uvijanje i savijanje, kritična brzina vrtnje i balansiranje, izbor materijala i koncetracija naprezanja.
Ležaji: trenje, podmazivanje i maziva, klizni ležaji, valjani ležaji, brtvljenje, ležaja i vratila. Spojke.
  Vježba: Vratilo, proračun, izbor ležaja i kontrolni proračun dinamičke sigurnosti gotovog oblika vratila
    Vježba: Dimenzioniranje i izbor spojke
5. Prijenosi i brtve
  Planetarni prijenosnici, tarni prijenosnici, remenski prijenosnici, lančani prijenosnici, zupčani prijenosnici, proračun i izbor prijenosnika prema katalozima i normama HRN, DIN, ISO. Brtve (statičke i dinamičke)
  Vježba:Izbor prijenosnika i brtvi u finomehanici


Oblici provođenja nastave:
Predavanja i auditorne vježbe.


Način provjere znanja:
Izrada predviđenih vježbi. Dva kolokvija tijekom semestra. Pismena i usmena provjera znanja.


Literatura:


Obvezna:
1. Karl-Heinz Decker, -Elementi strojeva, 2. izdanje, tehnička knjiga, Zagreb, 1980.
2. Kraut B., - Strojarski priručnik, Tehnička knjiga, Zagreb.

Dodatna:
1. Grupa autora, - Krautov strojarski priručnik, Sajema, Zagreb, 2009.ELEMENTI PRECIZNE MEHANIKE

Sadržaj predmeta:
 
1. Osnovni pojmovi
Standardizacija. Dopuštena naprezanja. Podjela elemenata strojeva.
 
2. Rastavljivi i ne rastavljivi spojevi
Rastavljivi spojevi: pričvrsni vijci, pokretni vijci, spojevi glavine, veze sa zaticima i svornjacima.
Ne rastavljivi spojevi: zavareni, lemljeni, zakovični, stezni.
Specifična spajanja promjenom materijala i plastičnom deformacijom u finomehanici
 
3. Spremnici energije i otpornici
Opruge, uteg, zamašnjak, njihalo, giroskop, ustavljači, graničnici, kočnice, prigušnice.
 
4. Elementi za prijenos gibanja
Osovine, vratila i rukavci, progib, uvijanje i savijanje, kritična brzina vrtnje i balansiranje, izbor materijala i koncentracija naprezanja.
Ležaji: trenje, podmazivanje i maziva, klizni ležaji, valjani ležaji, brtvljenje, ležaja i vratila. Spojke.
 
5. Prijenosi i brtve
Planetarni prijenosnici, tarni prijenosnici, remenski prijenosnici, lančani prijenosnici, zupčani prijenosnici, proračun i izbor prijenosnika prema katalozima i normama HRN, DIN, ISO. Brtve (statičke i dinamičke)Home PageElements of the precise mechanics, Program › Elementi precizne mehanike
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0