Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Home PagePneumatics and Hydraulics, Program › Pneumatika i hidraulika

Pneumatics and Hydraulics, Program

Pneumatika i hidraulika

PNEUMATIKA I HIDRAULIKA

V. semestar


Satnica:  2+2                                                


ECTS: 5


Preduvjeti: Termodinamika i mehanika fluida


Nositelj: Neven Maleš, dipl.ing.str.


Sadržaj predmeta:


I PNEUMATKA
Osnovni pojmovi pneumatike
Sustav za dobavu i razvod stlačenog zraka
Priprema stlačenog zraka
Pneumatski izvršni elementi
Pneumatski upravljački elementi
Specijalni pneumatski elementi
Pneumatsko upravljanje
Elektropneumatika
Održavanje pneumatskih sustava


II HIDRAULIKA
Osnovni pojmovi hidraulike
Hidraulički elementi
Hidraulički izvršni elementi
Hidraulički upravljački elementi
Elektrohidraulika
Održavanje hidrauličkih sustava


Oblici provođenja nastave:
Predavanja auditorne i laboratorijske vježbe.


Način provjere znanja:
Dva kolokvija tijekom semestra. Pismena i usmena provjera znanja.


Literatura:

Obvezna:
1. Nikolić, G. ; Pneumatika i hidraulika, I dio PNEUMATIKA, Školske novine, Zagreb 2005.
2. Nikolić, G. ; Novaković, J.: Pneumatika i hidraulika, II dio HIDRAULIKA, Školske novine,
  Zagreb 2003.

Dodatna:
1. Koroman, V. ;  Mirković, R.:Hidraulika i pneumatika, Školska knjiga, Zagreb 1991.
2. Nikolić, G. ; Mehanizacija i automatizacija, FSB, Zagreb, 1989.
3. Nikolić, G. ; Pneumatsko upravljanje, FSB, Zagreb, 1990.
4. Nikolić. G. ; Zbirka zadatka iz pneumatskog upravljanja, III izdanje, FSB, Zagreb 1988.Sign-in required to view the content of this page.PLEASE LOG IN
with your user data!
Home PagePneumatics and Hydraulics, Program › Pneumatika i hidraulika
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0