Technical College Nursing in Bjelovar
Croatian English
User name:

Password:

NEWS

Obavijest studentima koji nisu diplomirali do 31.10.2012.

Objavljeno: 12.11.2012. - 18:00 / objavio: Anita Filipović

Studenti koji nisu obranili završni rad do 31.10.2012. godine mogu se upisati u ak.2012./2013. godinu do 16.11.2012. godine.

Ukoliko se ne upišu do 16.11.2012. izgubiti će status studenata.


Upisi na višu godinu studija

Objavljeno: 11.09.2012. - 11:17 / objavio: Anita Filipović

OBAVIJEST O UPISU U VIŠU GODINU STUDIJA SESTRINSTVA 2012.-2013.pdf
300812 Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija ak 2012-2013 god.pdf

Obavijest o upisu se ne odnosi na studente koji su 2012. godine upisali 1. godinu studija, već na studente viših godina, znači, one koji trebaju upisati 2. i 3. godinu.


Rezultati ispita - Kirurgija 29.11.2012.

Objavljeno: 30.11.2012. - 12:25 / objavio: Anita Filipović

... nalaze se na stranici kolegija.


Polaganje ispita pred ispitnim povjerenstvom

Objavljeno: 30.11.2012. - 08:22 / objavio: Anita Filipović

Obavještavamo studenticu 0062053892 da se javi u Studentsku službu tijekom današnjeg dana radi prijave ispita pred povjerenstvom.


1. kolokvij iz kolegija Engleski jezik 1 za IZVANREDNE studente 1. godine

Objavljeno: 29.11.2012. - 13:40 / objavio: IJurkovic

Poštovani studenti,

Prvi kolokvij iz kolegija Engleski jezik 1 za izvanredne studente 1. godine Sestrinstva održat će se 1.12.2012. u 8:00 sati u dvorani 3, A. B. Šimića 3.

Kolokvij je namijenjen ISKLJUČIVO ZA IZVANREDNE STUDENTE.

Na web stranicama kolegija Engleski jezik 1 pod Seminari nalazi se prezentacija Simple Present vs Present Continuous.

I. Jurković, prof.


Rezultati ispita iz kolegija Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama

Objavljeno: 28.11.2012. - 14:48 / objavio: Anita Filipović

... nalaze se na stranici kolegija.

Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom mogu izaći na usmeni ispit i imaju pravo na uvid pismenog ispita.
Usmeni ispit i unos ocjena u indeks biti će 30.11. 2012. od 15 h u uredu prof.dr.sc. D. Habeka.


Rezultati ispita Biofizika, biokemija i osnove radiologije 19.11.2012.

Objavljeno: 28.11.2012. - 12:39 / objavio: Anita Filipović

... su vidljivi na Studomatu.


Obavijest studentima 1. godine - KNJIŽICA PRAKSE

Objavljeno: 28.11.2012. - 12:02 / objavio: Anita Filipović

Obavještavamo studente da su stigle knjižice prakse i mogu se kupiti u Referadi.
Cijena knjižice prakse je 37,00 kn.


Teme seminarskih radova za izvanredne studente -Zdravstvena njega u zajednici 1

Objavljeno: 28.11.2012. - 11:20 / objavio: Anita Filipović

... se nalazi na stranici kolegija.
Radovi se trebaju pripremiti za period predavanja od 07.12-9.12.2012.


Obavijest studentima

Objavljeno: 28.11.2012. - 09:12 / objavio: Anita Filipović

Molimo studente da kolegije Klinička medicina 1, 2 i 3 prijavljuju na Studomatu tek kada polože sve kolegije koji su sastavni dio tih kolegija.


Ispitni rok - Anatomija i fiziologija

Objavljeno: 28.11.2012. - 08:38 / objavio: Anita Filipović

Obavještavamo studente 1. godine da mogu prijaviti ispit iz kolegija Anatomija i fiziologija na Studomatu za dan 07.12.2012.
Rok za prijavu ispita je 01.12.2012. godine.


Ispitni rokovi - prosinac

Objavljeno: 28.11.2012. - 08:29 / objavio: Anita Filipović

... za pojedine predmete su objavljeni na Studomatu…


Ispit iz kolegija Farmakologija

Objavljeno: 27.11.2012. - 12:48 / objavio: Anita Filipović

... objavljen je termin ispita iz kolegija Farmakologija u prosincu.

Ispit će se održati u ponedjeljak 03.12.2012. godine, u 12:00 sati.

Molimo studente koji namjeravaju izaći na ispit da obrate pažnju na rok prijave koji istječe 30.11.2012. u 12:00 sati.


Kolokvij iz kolegija Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika 1, 13.12.2012.

Objavljeno: 27.11.2012. - 12:31 / objavio: Anita Filipović

... na gore navedni kolokvij imaju pravo pristupiti SAMO redoviti studenti.


Zdravstvena njega odraslih 1 i Metode zdravstvenog odgoja - izvanredni studenti

Objavljeno: 26.11.2012. - 12:05 / objavio: Dalibor Čavić

Upućuju se izvanredni studenti 2. godine da provjere izmjene u rasporedu predavnja iz navedenih kolegija.


Ispit iz kolegija Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

Objavljeno: 26.11.2012. - 11:55 / objavio: Anita Filipović

... molimo studente koji ostvaruju pravo izlaska na ispit iz kolegija Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo 10.12.2012. godine da ga prijave na Studomatu.


VAŽNO - Njemački jezik

Objavljeno: 26.11.2012. - 11:17 / objavio: Dalibor Čavić

Obavještavaju se svi studenti Sestrinstva koji slušaju kolegije iz njemačkog jezika da se sva nastava planirana u razdoblju 26.11.-17.12.
NEĆE održati. Novi termini nastava bit će objavljeni naknadno.


Kolokvij iz kolegija Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika 1

Objavljeno: 23.11.2012. - 13:06 / objavio: Anita Filipović

... za redovite studente će se održati 13.12.2012. godine, 9:30 sati, dv. 6, A.B.Šimića 1


Rezultati ispita Klinička propedeutika

Objavljeno: 23.11.2012. - 07:06 / objavio: Anita Filipović

... su vidljivi na Studomatu.

Molimo studente koje žele izići na ispit iz kolegija Fetalno ponašanje i intrauterini life style 1 da se tijekom prijepodneva jave u Referadu radi prijave ispita (telefonom ili e-mailom), ukoliko imaju ostvarene preduvjete za prijavu , jer konačnu listu prijavljenih studenata u 12:00 sati moramo poslati prof.dr.sc. Dubravku Habeku.


Priručnik za Akutni koronarni sindrom

Objavljeno: 21.11.2012. - 13:08 / objavio: Anita Filipović

Obavještavaju se studenti da je stigao priručnik za izborni kolegij Akutni koronarni sindrom.

Cijena priručnika je 165,00 kn i može se kupiti u Studentskoj službi.


Ispit pred povjerenstvom iz kolegija Dijetetika

Objavljeno: 20.11.2012. - 12:10 / objavio: Anita Filipović

... će se održati 25.11.2012. godine u 10:00 sati, dv.3, Trg E. Kvaternika 4.


Osnove menadžmenta i Biostatistika

Objavljeno: 19.11.2012. - 14:04 / objavio: Dalibor Čavić

Konzultacije najavljene za 20.11. u 16:00h ožat će se 21.11. u 16:00h

Studenti koji namjeravaju izaći na ispit iz Osnova menadžmenta u sestrinstvu 1 mogu normalno prijaviti ispit bez obzira da li su položili Kliničku propedeutiku.


Obavijest za redovne studente 2. godine Sestrinstva - Engleski jezik 3

Objavljeno: 19.11.2012. - 13:44 / objavio: IJurkovic

Poštovani studenti,

Idući blok nastave iz kolegija Engleski jezik 3 održat će se 21.11.2012., prema rasporedu.

Na nastavi ćemo obraditi cjelinu 9 - Blood - str. 68-73 i str.60 (tekst “Leeches”).

Podsjećam studente na prezentacije da molim sve studente da u srijedu ponesu knjigu na nastavu (u referadi se nalazi određeni broj primjeraka).

I. Jurković, prof.


Međunarodna konferencija - INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA I INOVACIJA

Objavljeno: 19.11.2012. - 12:51 / objavio: Dalibor Purković

Pozivaju se svi zainteresirani studenti da prisustvuju konferenciji.

Detalji se nalaze na sljedećem linku: Konferencija


Obavijest za izvanredne studente 2. godine Sestrinstva - Engleski jezik 3

Objavljeno: 19.11.2012. - 12:43 / objavio: IJurkovic

Poštovani studenti,

Nastava iz kolegija Engleski jezik 3 će se održati 25.11.2012. s početkom u 10:00 sati u dv. 3, Trg E.K.4.

Podsjećam studente na prezentacije koje su dužni održati, a popis kojih se nalazi na stranicama kolegija pod Informacije.

Na nastavi ćemo, uz prezentacije, obraditi cjelinu 9 - Blood, tj. stranice 68.-73. te str. 60 - tekst “Leeches”.
Molim sve studente da ponesu knjigu na nastavu.

I. Jurković, prof.


Promjena termina ispitnog roka - Zdravstvena njega odraslih 3 i 4

Objavljeno: 19.11.2012. - 07:20 / objavio: Anita Filipović

Priručnik AKUTNI KORONARNI SINDROM

Objavljeno: 19.11.2012. - 07:17 / objavio: vtsbj

Obavještavamo studente da će priručnik Akutni koronarni sindrom moći kupiti od 21.11.2012. godine na Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru.


Obavijest o predroku iz kolegija Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

Objavljeno: 16.11.2012. - 11:00 / objavio: Anita Filipović

... predrok iz gore navedenog kolegija će se održati 10.12.2012.  dv. 6, A.B.Šimića 1

11:00 sati REDOVITI STUDENTI

17:00 sati IZVANREDNI STUDENTI

studenti su obvezni na ispit donijeti indeks ili osobnu iskaznicu radi osobne identifikacije.


Ispitu NE MOGU pristupiti slijedeći redovni studenti:
Balat Željka
Barić Karla
Bašić Martina
Knežević Ante
Slunjski Kristina
Tomić Kristina
Ostalim redovnim studentima dopuštena je prijava ispita.
Ispitu MOGU pristupiti slijedeći izvanredni studenti:
Baričević Ivan
Barković Ivana
Bosanac Ana
Dujaković Tatjana
Đapić Dominik
Đurđek Iva
Huzjak Sonja
Kicivoj Tamara
Mađarević Ivanka
Mandić Zoran
Marković Ivančica
Paulić Klaudija
Pranjić Dino
Prygl Marko
Raosavac Ivana
Stanić Maja
Štivan Svijetlana
Uremović Margareta
Zubanović Vladimira
Imbrišić Renata
Ostalim izvanrednim studentima nije dopuštena priijava ispita u ovom roku.


Obavijest o prijavi i polaganju ispita

Objavljeno: 16.11.2012. - 09:12 / objavio: Anita Filipović

Molimo studente da posebnu pažnju obrate na preduvjete za upis i polaganje predmeta objavljene u Studentskom vodiču koji se nalazi na dijelu stranice – Model studiranja na Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru, budući da neće moći prijavljivati ispite ispite za koje prethodno nisu ostvarili preduvjete.


Obavijest za studenta Zorana Mandića

Objavljeno: 15.11.2012. - 09:52 / objavio: IJurkovic

Komisijski ispit iz kolegija Engleski jezik 1 za studenta Zorana Mandića održat će se u petak 16.11.2012. u 8:00 sati u dvorani 3, Trg Eugena Kvaternika 4


Konzultacije iz kolegija Klinička propedeutika

Objavljeno: 15.11.2012. - 09:18 / objavio: Anita Filipović

... će se održati 22.11.2012. 18:00 sati u uredu prof.dr.sc. Dubravka Habeka.


Njemački jezik 1 - predavanja za izvanredne studente

Objavljeno: 14.11.2012. - 13:05 / objavio: Dalibor Čavić

Predavanja iz Njemačkog jezika 1 za izvanredne studente održati će se 29.11. i 6.12.
Vrijeme i mjesto objavljeni su na stranicama rasporeda.


Rezultati ispita iz Njemačkog jezika

Objavljeno: 14.11.2012. - 11:52 / objavio: Anita Filipović

... nalaze se na stranicama kolegija.


Rezultati ispita - Otorinolaringologija

Objavljeno: 14.11.2012. - 09:56 / objavio: Anita Filipović

... nalaze se na stranici kolegija.


Promjena termina ispitnog roka - Klinička propedeutika

Objavljeno: 14.11.2012. - 08:47 / objavio: Anita Filipović

Raspored praktične nastave za izvanredne studente 3. godine

Objavljeno: 13.11.2012. - 14:21 / objavio: Anita Filipović

Raspored prakse ZNJPB-V.pdf


Obavijest za studente 1. i 2. godine Sestrinstva - Engleski jezik

Objavljeno: 13.11.2012. - 13:30 / objavio: IJurkovic

Poštovani studenti,

na web stranicama kolegija Engleski jezik 1 i Engleski jezik 3 objavljene su prezentacije s uvodnoga sata i prvoga bloka nastave (pod Seminari) te popis tema za seminare i prezentacije (pod Informacije).

Molim Vas da detaljno pregledate dokument s popisom tema te mi se javite ukoliko Vašega imena nema na popisu.
Također Vas upućujem da pregledate prezentaciju Uvodni sat u kojoj su sadržane upute za izradu seminara u Wordu i prezentacije u PowerPointu.

Ponovno napominjem da je tema pismenoga seminara i prezentacije JEDNAKA te da se oboje radi u grupama koje su objavljene na webu.

Za dodatna pitanja stojim Vam na raspolaganju.

I. Jurković, prof.


Obavijest studentima - Zdravstvena njega djeteta kod predmetne nastavnice Z. Beštek Smajlović

Objavljeno: 13.11.2012. - 10:41 / objavio: Anita Filipović

studenti koji još nemaju upisanu ocjenu iz Zdravstvene njege djeteta ili potpis kod predmetne nastavnice Zvjezdane Beštek Smajlović  moći će to obaviti 26.11.2012. nakon ispita.


Promjena termina ispitnog roka - Fetalno ponašanje i Ginekologija

Objavljeno: 12.11.2012. - 17:08 / objavio: Anita Filipović

ispit iz kolegija Fetalno ponašanje i intrauterini lifestyle 1 i 2 i Ginekologija i porodništvo, odnosno Klinička medicina 2, će se održati 25.11.2012. godine u 8:00 sati, umjesto 16.11.2012. godine.


Ispit pred povjerenstvom iz kolegija Anatomija i fiziologija

Objavljeno: 12.11.2012. - 16:53 / objavio: Anita Filipović

obavještavamo studentice koje izlaze na ispit pred povjerenstvom iz kolegija Anatomija i fiziologija da će se isti održati u srijedu 14.11.2012. godine u 13:15 sati, dvorana 1, Trg E. Kvaternika 4.


Osnove menadžmenta u sestrinstvu 1 - kolokvij i zadaća

Objavljeno: 11.11.2012. - 18:07 / objavio: Dalibor Čavić

Kolokvij iz predmeta Osnove menadžmenta u sestrinstvu 1 održat će se u petak 16.11.2012. u dvorani br.6 s početkom u 15:00h.

Podsjećamo studente da je rok za predaju zadaće 20.11.2012.

Ostali detalji nalaze se na stranicama kolegija.


NATJECANJE U POSLOVNIM IDEJAMA za studente „ JA MOGU!“

Objavljeno: 09.11.2012. - 14:46 / objavio: Zoran Vrhovski

Natjecanje u poslovnim idejama je osmišljeno kao događaj u sklopu kojeg će
studenti imati priliku predstaviti svoje poslovne ideje ispred posebno
formiranog žirija kojeg će činiti predstavnici ministarstava, bankarskih
institucija, poslovnih anñela i ostalih investitora. Najbolji timovi i njihove
poslovne ideje biti će nagrañeni od strane sponzora i organizatora natjecanja.

Molimo studente koji imaju natjecateljskog duha da pročitaju sljedeće dokumente:

Poziv_studentima.pdf
NATJECANJE_U_POSLOVNIM_IDEJAMA_za_studente.pdf


Stigao je priručnik iz kolegija Fetalno ponašanje i intrauterini lifestyle

Objavljeno: 09.11.2012. - 13:55 / objavio: Anita Filipović

... i može se kupiti u Računovodstvu VTŠBJ.


Klinička medicina 3 - predavanja

Objavljeno: 08.11.2012. - 13:29 / objavio: Referada predavanja

Predavanja su dostupna na stranici predmeta


Osnove menadžmenta i Biostatistika - konzultacije

Objavljeno: 08.11.2012. - 11:51 / objavio: Dalibor Čavić

Konzultacije iz navedenih kolegija održat će se 13.11. i 20.11. 16:00-17:15 u kabinetu prof.Habeka.


Seminarski radovi za kolegij Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika za 17. i 18.11.2012.

Objavljeno: 08.11.2012. - 08:23 / objavio: Anita Filipović

... nalaze se na stranici kolegija.


Obavijest studentima koji izlaze na ispit 4. put

Objavljeno: 07.11.2012. - 13:45 / objavio: Anita Filipović

molimo studente koji izlaze na ispit 4. put, a što im je vidljivo na studomatu da dođu u Referadu popuniti prijavu ispita pred povjerenstvom.Popis studenata i tema seminarskih radova iz kolegija Zdravstvena njega u zajednici

Objavljeno: 07.11.2012. - 06:53 / objavio: Anita Filipović

... zajedno sa uputama za izradu seminarskog rada nalaze se na stranici kolegija - predavanja i vježbe.
Mole se studenti da seminarske radove pripreme za period 19.-23.11.2012. godine


Knjiga iz kolegija Engleski jezik

Objavljeno: 06.11.2012. - 16:23 / objavio: IJurkovic

Poštovani studenti,

na web stranici kolegija Engleski jezik 1 pod Informacije nalazi se obavijest o naručivanju knjiga iz kolegija Engleski jezik 1, 2, 3, 4.

Molim sve studente koji žele naručiti knjigu da pažljivo pročitaju obavijest.

I. Jurković, prof.


Ispit iz kolegija Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 2

Objavljeno: 05.11.2012. - 18:41 / objavio: Anita Filipović

... će se održati sutra 06.11.2012. u 16:00 sati, a ne u 14:00 sati.


INFEKTOLOGIJA - izvanredni studenti

Objavljeno: 04.11.2012. - 09:43 / objavio: Dalibor Čavić

Predavanja iz Infektologije za izvanredne studente održat će se 24.11.2012. u dvoreni br.5 A.B.Šimića 1 s početkom u 9:00h


Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama - izvanredni studenti

Objavljeno: 02.11.2012. - 22:15 / objavio: Dalibor Čavić

Predavanja iz navedenog kolegija za izvanredne studente neće se održati 9., 10. i 11.11. 2012. kako je predviđeno u prethodnoj verziji rasporeda jer su ista održana 26., 27. i 28.10.2012.


Obavijest za studente 1. godine Sestrinstva - Engleski jezik 1

Objavljeno: 02.11.2012. - 13:31 / objavio: IJurkovic

Poštovani studenti,

na web stranici kolegija Engleski jezik I (pod Seminari) nalaze se prezentacije i nastavni materijali s uvodnoga sata i prvoga nastavnog bloka.

Molim sve studente da si isprintaju nastavne materijale (tekst i zadaci na temu Florence Nightingale) te da ih zajedno s udžbenikom donesu na sljedeći blok nastave (idući puta ćemo obraditi cjeline 1 i 2 iz udžbenika te dovršiti zadatke s prethodnoga nastavnog bloka).

I. Jurković, prof.


Obavijest studentima - izlazak na ispit pred povjerenstvom

Objavljeno: 31.10.2012. - 13:45 / objavio: Anita Filipović

Molimo studente koji izlaze na ispit 4. odnosno 8. put da se nakon što ispit prijave putem Studomata,  jave u Referadu 7 dana prije ispitnog roka kako bi ispunili obrazac prijave ispita pred povjerenstvom i uz prijavu priložili uplatnicu sa plaćenim troškovima polaganja ispita (400,00 kn) .


Raspored praktične nastave za studente 3. godine - redoviti

Objavljeno: 31.10.2012. - 07:32 / objavio: Anita Filipović

Raspored ZNJPB R.pdf


Engleski jezik 3 - izvanredni studenti 2. godine

Objavljeno: 30.10.2012. - 12:10 / objavio: Dalibor Čavić

Nastava iz Engleskog jezika 3 u subotu 3.11. počinje u 8:00h u dvorani br.3 na Trgu E.Kvaternika 4


Obavijest studentima - Interna medicina

Objavljeno: 30.10.2012. - 10:20 / objavio: Anita Filipović

Nastava iz kolegija Interna medicina (dio kolegija Klinička medicina 1) za redovne studente počinje 5. 11. 2012, a za izvanredne 16. 11. 2012. godine.

Pozivaju se studenti da za lakše praćenje nastave u tiskari Čvor (Bjelovar, Matice hrvatske br. 24) nabave priručnik - “Odabrana poglavlja interne medicine: priručnik za studij sestrinstva”


Ovjera semestara

Objavljeno: 27.10.2012. - 06:03 / objavio: Anita Filipović

Obavještavamo studente koji nemaju potpis iz ljetnog semestra akademske 2010./11. godine i zimskog semestra akademske 2011./12. godine (ovjera dekana),
a zadovoljavaju uvjete za ovjeru odnosno imaju potpise svih nastavnika, da donesu indekse u ponedeljak 29.10.2012.  do 10:00 sati.


Fetalno ponašanje - izvanredni studenti

Objavljeno: 26.10.2012. - 06:58 / objavio: Dalibor Čavić

Predavanja iz izbornog kolegija Fetalno ponašanje i intrauterini life style za izvanredne studente u subotu 27.10. održati će se u dvorani br.5 na adresi A.B.Šimića


Osnove menadžmenta u sestrinstvu - izvanredni studenti

Objavljeno: 26.10.2012. - 06:55 / objavio: Dalibor Čavić

Predavanja u subotu 27.10. održati će se u dvorani br. 2 (zgrada dekanata Trg E-Kvaternika 4, prizemlje lijevo) 9-20h


Obavijest studentici Vlatki Eck

Objavljeno: 25.10.2012. - 13:28 / objavio: Anita Filipović

Molimo studenticu da se javi u studentsku službu tijekom sutrašnjeg dana.


Skupština studentskog zbora

Objavljeno: 24.10.2012. - 09:43 / objavio: Zoran Vrhovski

Skupština studentskog zbora održati će se u petak, 26. listopada 2012. godine u 14:30 sati u dvorani broj 3, Trg E. Kvaternika 4. Stoga molim sve predstavnike studentskog zbora da prisustvuju.

Predstavnici i zamjenici:

1. Marko Želimorski
2. Marijan Zupković
3. Hrvoje Crnković
4. Ivan Kelava
5. Tomislav Kurtanjek
6. Antonio Radić
7. Zoran Bednaić
8. Jelena Jelić
9. Sanja Vujčić
10. Dario Kaselj
11.Marija Baričević
12.Maja Bundalo Jurković


KONFERENCIJA: MOGUĆNOSTI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE (Biomasa i Bioplin)

Objavljeno: 24.10.2012. - 09:27 / objavio: Zoran Vrhovski

Stigle su studentske x-ice

Objavljeno: 24.10.2012. - 07:47 / objavio: Anita Filipović

... studenata koji su se naknadno upisali te se mogu podići u radnom vremenu studentske službe.


INFEKTOLOGIJA - redovni studenti

Objavljeno: 23.10.2012. - 08:57 / objavio: Dalibor Čavić

Obavještavaju se redovni studenti 2. godine da će se predavanja iz kolegija Infektologija u utorak 30.10. održati u dvorani br.3 na adresi A.B.Šimića 1 u vremenu od 15:00-20:00h


FETALNO PONAŠANJE - izborni predmet - redovni studenti

Objavljeno: 22.10.2012. - 14:40 / objavio: Dalibor Čavić

Studentima 2. godine koji su upisali izborni predmet Fetalno ponašenje i intrauterini lifestyle predavanja u utorak 23.10.
započeti će u 11.00h u dvorani br.1 na adresi A.B. Šimića 1. Predavanja u srijedu 24.10. započeti će u 12:00 u dvorani br.1
na adresi Trg E.Kvaternika 4.


DIJETETIKA - redovni studenti

Objavljeno: 22.10.2012. - 14:39 / objavio: Dalibor Čavić

Obavještavaju se redovni studenti 1. godine studija da će predavanja iz kolegija Dijetetika 23.10. (utorak) i 24.10.(srijeda)
početi u 11:00 u dvorani br.6 na adresi A.B.Šimića 1


Teme seminarskih radova- Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Objavljeno: 22.10.2012. - 12:20 / objavio: Anita Filipović

... za redovite studente se nalaze na stranici kolegija.


STUDENTSKI ZBOR VTŠBJ - Rezultati izbora

Objavljeno: 22.10.2012. - 11:23 / objavio: Zoran Vrhovski

Izborno povjerenstvo Visoke tehničke škole u Bjelovaru utvrdilo je rezultate izbora za studentske predstavnike i njihove zamjenike u Studentski zbor Visoke tehničke škole u Bjelovaru. Rezultati izbora nalaze se u nastavku vijesti:

STUDENTSKI_ZBOR_VTŠBJ-Rezultati_izbora.pdf


Javna obrana 30.10.2012.

Objavljeno: 20.10.2012. - 08:27 / objavio: Anita Filipović

JAVNA OBRANA ZAVRŠNOG RADA-Igor Malešević.pdf
Javna obrana

Objavljeno: 18.10.2012. - 15:46 / objavio: Anita Filipović

JAVNA_OBRANA_ZAVRŠNOG_RADA-Marija_Marina.pdf


BIOFIZIKA, BIOKEMIJA I OSN.RADIOLOGIJE - izvanredni studenti

Objavljeno: 18.10.2012. - 12:25 / objavio: Dalibor Čavić

Nastava iz Biofizike, biokemije i osn.radiologije za izvanredne studente NEĆE se održatii 20.10.2013. (subota) kako je prethodno najavljeno u rasporedu.
Nastava se održava 19.10. 16:00-20:00h i 21.10. 8:00-20:00h u dvorani br.6 A.B.Šimića 1.


Obavijest studentima Kovanić, Filić, Kapan i Viljevac

Objavljeno: 17.10.2012. - 06:10 / objavio: Anita Filipović

... molimo gore navedene studente da se prilikom podizanja indeksa jave kako bi potpisali Ugovor.

Hvala,


Obavijest studentima 1. godine

Objavljeno: 17.10.2012. - 06:05 / objavio: Anita Filipović

Molimo studente Nicole Vitez, Rozaliju Ivanović, Luciju Abičić i Anitu Vuković da se jave u Studentsku službu radi potpisivanja Prijavnog lista za upis studenata.

Hvala


Obavijest o podizanju indeksa u Studentskoj službi

Objavljeno: 17.10.2012. - 06:01 / objavio: Anita Filipović

Obavještavamo studente da mogu podići indekse u radnom vremenu Studentske službe (Referade)

Molim da posebnu pažnju obratite Obavijesti koja se nalazi na Oglasnoj ploči i na više mjesta u zgradi VTŠBJ, na adresi Trg E. Kvaternika 4.

Molimo studente:
Blaženka Kozina
Tina Jagušić
Dario Gnječ

da se prilikom preuzimanja indeksa jave zbog potpisa Prijavnog lista.

Hvala


Popis studenata za seminare iz kolegija Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama

Objavljeno: 16.10.2012. - 05:25 / objavio: Anita Filipović

... nalazi se na stranici kolegija predavanja i vježbe.Mikrobiologija i Zdrav.njega osoba s posebnim potrebama 18.10.

Objavljeno: 15.10.2012. - 19:52 / objavio: Dalibor Čavić

Predavanja iz Mikrobiologije i parazitologije u četvrtak 18.10 održat će se u dvorani br.3 Trg E.Kvaternika 4
Predavanja iz Zdravstvene njege osoba s posebnim potrebama 18.10. održat će se u dvorani br.6 A.B.Šimića 1

Početak i završetak predavanja iz oba kolegija ostaju nepromjenjeni.

25.10. neće se održavati predavanja iz kolegija Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama.

Sve navedeno odnosi se na redovne studente.


Kandidature za Studentski zbor

Objavljeno: 15.10.2012. - 13:06 / objavio: vtsbj

KANDIDATURE ZA STUDENTSKI ZBOR-SESTRINSTVO.pdf


Indeksi - testiranje

Objavljeno: 15.10.2012. - 11:20 / objavio: Anita Filipović

Dragi studenti,
indeksi su na ovjeri semestra i nakon što se sve radnje oko ovjere učine, staviti ćemo obavijest o datumu i vremenu podizanja istih.Obavijest studentima 1. godine - KNJIŽICA PRAKSE I BEDŽ

Objavljeno: 12.10.2012. - 10:07 / objavio: Anita Filipović

Poštovani studenti,

budući da smo dali raditi knjižice prakse i bedževe te oni još nisu gotovi molimo Vas za strpljenje.
Nakon što knjižice budu gotove obavijestiti ćemo Vas o podizanju istih.


Popusti od 10-20% uz predočenje X-ice ili indeksa na jela i pića

Objavljeno: 11.10.2012. - 18:24 / objavio: Zoran Vrhovski

Drage studentice i studenti Visoke tehničke škole u Bjelovaru,

U suradnji s caffe bar-om Mystic osigurali smo vam 20% popusta na tople napitke i 10% popusta na bezalkoholna pića uz predočenje X-ice. Ponuda vrijedi od sljedećeg ponedjeljka (15.10.2012). Uživajte u najljepšem ambijentu u gradu.


U suradnji s Restaurantom Šenoa osigurali smo vam 15% popusta na sva jela i gablece i 10% popusta na bezalkoholna pića uz predočenje X-ice ili indeksa. Ponuda vrijedi od sljedećeg ponedjeljka (15.10.2012). Uživajte u ugodnom ambijentu i želimo vam dobar tek. wink

image

image


8. SAJAM STIPENDIJA I PRATEĆE OBRAZOVNE PONUDE

Objavljeno: 11.10.2012. - 14:50 / objavio: djive

image

Institut za razvoj obrazovanjaorganizira 8. Sajam stipendija i prateće obrazovne ponude u utorak 16. listopada 2012. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu te u četvrtak 18. listopada 2012. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Sajam je jedinstven događaj u Hrvatskoj gdje učenici, studenti i ostali zainteresirani mogu saznati sve o mogućnostima studija i stipendiranja u Hrvatskoj i inozemstvu. Na Sajmu će izlagati više od 40 uglednih institucija iz Hrvatske, Europe, Sjeverne Amerike i Azije. Zemlja partner ovogodišnjeg Sajma su Sjedinjene Američke Države.

Osim bogate ponude za studente i učenike, ovogodišnji Sajam po prvi puta nudi popratni program namijenjen i donosiocima odluka, nastavnicima, istraživačima, administrativnom osoblju zaposlenom na institucijama u visokom obrazovanju te široj javnosti. Naime, Sajam dovodi renomirane svjetske stručnjake koji će govoriti o komercijalizaciji i financiranju visokog obrazovanja, a održat će se i prezentacije i okrugli stolovi na temu internacionalizacije visokog obrazovanja.

Organizaciju Sajma su omogućile potpore brojnih partnera, koji će ujedno biti izlagači na Sajmu: Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u RH (zemlja partner), Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (glavni partner), Sveučilište u Rijeci (glavni partner), Institute of Higher Education na Sveučilištu Georgia (SAD) (strateški partner), Kelley School of Business sa Sveučilišta Indiana iz SAD-a u suradnji s Međunarodnom diplomskom školom za poslovno upravljanje Zagreb (IGBS Zagreb) (zlatni partner), ETS - Educational testing Service (SAD) (zlatni sponzor), Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka (donatori i pokrovitelji). Sajam se održava pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske.

Sve informacije o Sajmu dostupne su na portalu www.stipendije.info/hr/sajam.

Poziv na predavanja i radionice na temu komercijalizacije, financiranja i internacionalizacije visokog obrazovanja

Institut za razvoj obrazovanja poziva Vas na predavanja, radionice i okrugli stol u sklopu popratnog programa Sajma stipendija i prateće obrazovne ponude, koji će se održati u utorak, 16. listopada 2012. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

 

Popratni program Sajma namijenjen je studentima, donosiocima odluka, nastavnicima, istraživačima, administrativnom osoblju zaposlenom na institucijama u visokom obrazovanju te široj javnosti. Iz sadržaja popratnog programa (u prilogu) izdvajamo:

  • gostovanje međunarodnih stručnjaka sa Institute of Higher Education na Sveučilištu Georgia (SAD): prof. dr. Sheila Slaughter, koja će govoriti o "akademskom kapitalizmu", kontroverznoj temi koja propituje do koje mjere su sveučilišta postala poduzeća, profesori poduzetnici, a studenti kupci obrazovnih usluga, i prof . dr. Robert Toutkoushian, koji će voditi radionicu o upravljanju reformom financiranja visokog obrazovanja
  • okrugli stol “Strateški pristup mobilnosti studenata I internacionalizacija visokog obrazovanja“ na kojem će sudjelovati prof. dr. sc. Ksenija Turković, prorektorica za pravna pitanja i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, te predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta I Agencije za mobilnost i programe Europske unije

Raspored popratnog programa Sajma dostupan je ovdje:
http://www.stipendije.info/ckfinder/userfiles/files/program_v2.pdf.

Ulaz na Sajam i sva događanja u sklopu popratnog programa je besplatan.Molimo posjetitelje popratnog programa da se putem jednostavnog prijavnog obrasca registriraju za sudjelovanje:
http://www.stipendije.info/hr/sajam/o_sajmu/popratni_program_sajma_2012

 


Raspored predavanja

Objavljeno: 11.10.2012. - 10:35 / objavio: Dalibor Čavić

Obavještavaju se studenti studija sestrinstva da je došlo do izmjene rasporeda dvorana za predavanja. Mole se svi studenti da prije odlaska na predavanja na stranicama rasporeda provjere eventualne izmjene.


Predavanja iz farmakologije - redoviti studenti

Objavljeno: 11.10.2012. - 10:27 / objavio: Dalibor Čavić

Obavještavaju se redoviti studenti 2. godine sestrinstva da će se predavanja iz farmakologije održati i 15.10. s početkom u 9:00h u dvorani br.1 Trg E.Kvaternika 4


JAVNA OBRANA

Objavljeno: 10.10.2012. - 13:23 / objavio: Anita Filipović

JAVNA OBRANA ZAVRŠNOG RADA-Mirjana Holubek.pdfPredavanja iz oftalmologije

Objavljeno: 09.10.2012. - 11:29 / objavio: Dalibor Čavić

Predavanja iz oftalmologije počinju 13.10. u 12:00h za izvanredne i 15.10. u 9:00h za redovite studente.


JAVNA OBRANA

Objavljeno: 04.10.2012. - 20:05 / objavio: Anita Filipović

JAVNA OBRANA ZAVRŠNOG RADA-Antolović Željka.pdf


Osnove zdravstvene njege I - redoviti studenti

Objavljeno: 02.10.2012. - 15:35 / objavio: Dalibor Čavić

Predavanja iz kolegija Osnove zdravstvene njege I za redovite studente u petak 5.10. održat će se u dvorani br. 3 na adresi Trge Eugena Kvaternika 4 (zgrada dekananta 1. kat)


Obavijest studenticama Ćasar Mia, Jagušić Tina, Marčeta Tabita

Objavljeno: 30.09.2012. - 13:47 / objavio: Anita Filipović

Molimo da se studentice Ćasar Mia, Jagušić Tina i Marčeta Tabita jave u referadu 01.10.2012.


Klinička propedeutika - redovni studenti 2. godine

Objavljeno: 29.09.2012. - 11:04 / objavio: Dalibor Čavić

Nastava iz kolegija Klinička propedeutika za redovne studente započinje 1.10. od 17-21h u dvorani br.1 Trg E.Kvaternika 4
Pozivamo studente da radi adekvatnog praćenja nastave koriste “Priručnik za nastavu iz kliničke propedeutike” kojeg je moguće kupiti u referadi.


Izmjene rasporeda sestrinstvo 2. godina - redoviti studenti

Objavljeno: 29.09.2012. - 09:59 / objavio: Dalibor Čavić

Cijenjene kolegice i kolege, molimo da na stranicama rasporeda 2. godine studija sestrinstva za redovite studente uočite promjene nastale u prvom (1.-5.) i drugom (9.-12.) tjednu nastave. Hvala.


Studij sestrinstva - korekcije rasporeda

Objavljeno: 28.09.2012. - 11:30 / objavio: Dalibor Čavić

Mole se studenti studija sestrinstva da provjere raspored nastave za listopad radi načinjenih izmjena.
Također Vas molimo da tijekom vikenda (29. i 30.9.) prekontrolirate raspored radi eventualnog ažuriranja


JAVNA OBRANA

Objavljeno: 27.09.2012. - 12:48 / objavio: Anita Filipović

JAVNA OBRANA ZAVRŠNOG RADA-Alenka Veltruski.pdf


OBAVIJEST STUDENTIMA

Objavljeno: 26.09.2012. - 06:53 / objavio: Anita Filipović

Dragi studenti,

molim Vas da pitanja vezana za upis ocjena u indekse i potpise šaljete na mail referada@vtsbj.hr, a ne na dekanov mail.


Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0