Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Microcomputers, Program

Sadržaj predmeta:

Sadržaj predmeta:
1.Uvod u građu računala
Povijesni razvoj računala. Postojeće arhitekture (CISC, RISC) i razlike među njima.  Glavni dijelovi računala: ulazna jedinica, izlazna jedinica, upravljačka jedinica, aritmetičko-logička jedinica. Razlike između mikrokontrolera i mikoprocesora.
2.Mikrokontroleri (primjer: ATMega16)
Građa mikrokontrolera. Osnovni principi programiranja mikrokontrolera. Programska memorija. Načini adresiranja. Registri posebne namjene te njihovo korištenje. Podatkovna memorija.
3.Ulazno izlazni sklopovi
Serijski prijenos podataka. Paralelni prijenos podataka. DMA prijenos. UI sklopovi mikrokontrolera ATMega16. UI programiranje.
4.Dodatni moduli mikrokontrolera ATMega16
Vremenski sklopovi, brojači, pwm. Posebne mogućnosti mikrokontrolera. Konfiguracija oscilatora. Reset logika.
5.Programiranje
Što je programiranje? Načelno rješavanje problema. Programske petlje. Potprogrami.Prekid programa. Uvjetni i bezuvjetni prijenos. Serijsko programiranje. Skup instrukcija mikrokontrolera ATMega16. BASCOM programsko okruženje.Home PageMicrocomputers, Program › Sadržaj predmeta:
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0