Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Home PageMaintenance of mechatronic systems, Program › Održavanje mehatroničkih sustava

Maintenance of mechatronic systems, Program

Održavanje mehatroničkih sustava

ODRŽAVANJE MEHATRONIČKIH SUSTAVA

VI. semestar


Satnica: 2+1                                                


ECTS: 4


Preduvjeti: nema


Nositelj:  doc.dr.sc. Živko Kondić


Sadržaj predmeta:

Osnovni pojmovi iz teorije održavanja mehatroničkih sustava. Zahtjevi korisnika prilikom nabave nove opreme. Priprema za eksploataciju nove opreme. Razvoj pristupa i koncepcija funkcije održavanja u odnosu na razvoj mehatroničkih sustava. Terotehnološki pristup, CPO, Plansko održavanje. Teorijski aspekti održavanja (klasifikacija opreme, značajke kvalitete opreme, teorijski pokazatelji stanja opreme, zastoji i njihova važnost, prikupljanje i obrada podataka o zastojima), Metode održavanja, Planiranje radova održavanja, Problematika zaliha rezervnih dijelova za potrebe održavanja. Troškovi održavanja. Informacijski sustav održavanja, Izračun efektivnost i pouzdanost tehničkih sustava i korištenje rezultata. Pogodnost za održavanje. Tehnologije u održavanju opreme: Opći pristup projektiranju i primjeni tehnologija održavanja. Parametri za određivanje stanja opreme i vrste dijagnostike. Korištenje različitih tehnologija u popravcima strojnih dijelova (pozicija i sklopova).
Definiranje procesa održavanja i njihova organizacijska realizacija u različitim industrijskim granama. Centralizacija i decentralizacija održavanja. Suvremena rješenja organizacije održavanja i trendovi u svijetu.


Oblici provođenja nastave:
Predavanja i auditorne vježbe.

Način provjere znanja:
Izrada samostalnog seminarskog rada i izrada domaćih zadaća. Njihova uspješna izrada osigurava izlazak na ispit.
Ispit; Pismeni i usmeni


Literatura:

Obvezna:
1. E. Rejec-Terotehnologija, Informator, Zagreb, 1974.

Dodatna:
2. Čala, I.-Održavanje i remont, - poseban dio, skripta prilog predavanjima za 6. stupanj, FSB,
3. Baldin A. Furlaneto L.-Priručnik za održavanje industrijskih postrojenja (prijevod s talijanskog), OMO, 1979.
4. Ž. Kondić-Kvaliteta i pouzdanost tehničkih sustava, TIVA, Varaždin,2002.
5. Vukelić, N.-Obnavljanje istrošenih i popravak polomljenih strojnih elemenata, Zavod za produktivnost, Zagreb,1983.Sign-in required to view the content of this page.PLEASE LOG IN
with your user data!
Home PageMaintenance of mechatronic systems, Program › Održavanje mehatroničkih sustava
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0