The Technical College Bjelovar

CURRENT NEWS AT THE TECHNICAL COLLEGE

Obavijest studentima koji nisu diplomirali do 31.10.2012.

Objavljeno: 12.11.2012. - 18:00 / objavio: Anita Filipović

Studenti koji nisu obranili završni rad do 31.10.2012. godine mogu se upisati u ak.2012./2013. godinu do 16.11.2012. godine.

Ukoliko se ne upišu do 16.11.2012. izgubiti će status studenata.Upisi studenata koji nisu diplomirali do 31.10.2012.

Objavljeno: 12.11.2012. - 14:36 / objavio: Anita Filipović

Studenti koji nisu obranili završni rad do 31.10.2012. godine mogu se upisati u ak.2012./2013. godinu do 16.11.2012. godine.

Ukoliko se ne upišu do 16.11.2012. izgubiti će status studenata.Upisi na višu godinu studija

Objavljeno: 11.09.2012. - 11:17 / objavio: Anita Filipović

OBAVIJEST O UPISU U VIŠU GODINU STUDIJA SESTRINSTVA 2012.-2013.pdf
300812 Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija ak 2012-2013 god.pdf

Obavijest o upisu se ne odnosi na studente koji su 2012. godine upisali 1. godinu studija, već na studente viših godina, znači, one koji trebaju upisati 2. i 3. godinu.Rezultati ispita - Kirurgija 29.11.2012.

Objavljeno: 30.11.2012. - 12:25 / objavio: Anita Filipović

... nalaze se na stranici kolegija.Polaganje ispita pred ispitnim povjerenstvom

Objavljeno: 30.11.2012. - 08:22 / objavio: Anita Filipović

Obavještavamo studenticu 0062053892 da se javi u Studentsku službu tijekom današnjeg dana radi prijave ispita pred povjerenstvom.MEHANIKA 1_vježbe

Objavljeno: 29.11.2012. - 15:27 / objavio: Tomislav Pavlic

... obaviještavaju se REDOVITI STUDENTI da će im vježbe iz Mehanike 1, u petak 30.11.2012., početi u 13:00 h u dvorani D5, A.B.Šimića 1,

umjesto u 11:00 h, kako je definirano rasporedom. IZVANREDNI STUDENTI imaju vježbe sukladno rasporedu, u istoj dvorani.1. kolokvij iz kolegija Engleski jezik 1 za IZVANREDNE studente 1. godine

Objavljeno: 29.11.2012. - 13:40 / objavio: IJurkovic

Poštovani studenti,

Prvi kolokvij iz kolegija Engleski jezik 1 za izvanredne studente 1. godine Sestrinstva održat će se 1.12.2012. u 8:00 sati u dvorani 3, A. B. Šimića 3.

Kolokvij je namijenjen ISKLJUČIVO ZA IZVANREDNE STUDENTE.

Na web stranicama kolegija Engleski jezik 1 pod Seminari nalazi se prezentacija Simple Present vs Present Continuous.

I. Jurković, prof.Rezultati kolokvija iz Matematike održanog 26.11.2012

Objavljeno: 29.11.2012. - 08:53 / objavio: Anita Filipović

... nalaze se na stranici kolegija.Zadatak 2. domaće zadaće iz kolegija Komunikacijske vještine

Objavljeno: 28.11.2012. - 22:06 / objavio: Tatjana Badrov

...je objavljen na dijelu stranice Komunikacijske vještine-InformacijeRezultati ispita iz kolegija Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama

Objavljeno: 28.11.2012. - 14:48 / objavio: Anita Filipović

... nalaze se na stranici kolegija.

Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom mogu izaći na usmeni ispit i imaju pravo na uvid pismenog ispita.
Usmeni ispit i unos ocjena u indeks biti će 30.11. 2012. od 15 h u uredu prof.dr.sc. D. Habeka.Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0