The Technical College Sisterhood Bjelovar
Croatian English
User name:

Password:

Home PageProcess of health care, Program › TEME ZAVRŠNIH RADOVA IZ KOLEGIJA PROCES ZDRAVSTVENE NJEGE

Process of health care, Program

Proces zdravstvene njege - Nastavni plan i program

NAZIV KOLEGIJA:  Proces zdravstvene njege
 
SADRŽAJ KOLEGIJA (PREDAVANJA):
 
PPROCES ZDRAVSTVENE NJEGE

 • Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom
 • Planiranje zdravstvene njege
 • Provođenje zdravstvene njege
 • Evaluacija u procesu zdravstvene njege
 • Osobine procesa zdravstvene njege
 • Načela procesa zdravstvene njege

UTVRĐIVANJE POTREBA ZA ZDRAVSTVENOM NJEGOM

 • Izvori podataka
 • Tehnike prikupljanje podataka
 • Vrste podataka
 • Sadržaj prikupljenih podataka
 • Pomagala pri prikupljanju podataka
 • Analiza prikupljenih podataka
 • Dijagnoza u procesu zdravstvene njege

PLANIRANJE ZDRAVSTVENE NJEGE

 • Utvrđivanje prioriteta u procesu zdravstvene njege
 • Pacijentova percepcija važnosti i težine problema
 • Hijerarhija osnovnih ljudskih potreba
 • Mogućnost rješavanja problema
 • Definiranje ciljeva u procesu zdravstvene njege
 • Formuliranje ciljeva
 • Osobine ciljeva
 • Planiranje intervencija
 • Vrste intervencija
 • Osobine intervencija
 • Plan zdravstvene njege
 • Preporuke za izradu plana zdravstvene njege
 • Vrste planova zdravstvene njege
 • Svrha planova zdravstvene njege

PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE NJEGE

 • Validacija plana
 • Analiza uvjeta za provođenje zdravstvene njege
 • Realizacija

EVALUACIJA U PROCESU ZDRAVSTVENE NJEGE

 • Evaluacija cilja
 • Evaluacija plana
 • Otpusno pismo medicinske sestre

DIJAGNOZE U PROCESU ZDRAVSTEVNE NJEGE
 
 
LITERATURA:
 
Obavezna literatura:
Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1992. (odabrana poglavlja).
Fučkar G. Sestrinske dijagnoze. HUSE, Zagreb
 
Dopunska literatura:
Henderson V. Osnovna načela zdravstvene njege. HUSE i HUMS, Zagreb 1994
Gordon M.: Nursing diagnosis, process and application. McGraw-Hill Book Company, New York 1987.
Carpenito L.J.: Handbook of nursing diagnosis. 4. izd. J.B. Lippincot Company Philadelphia, New York 1991.
 
CILJ KOLEGIJA:
 
Student će nakon odslušanog predmeta znati opisati i objasniti teorije zdravstvene njege kroz proces zdravstvene njege.
Opisati, objasniti i primijeniti proces zdravstvene njege.
Utvrditi potrebe za zdravstvenom njegom, planirati zdravstvenu njegu,
postaviti dijagnoze u procesu zdravstvene njege;
Organizirati, koordinirati i provoditi planiranu zdravstvenu njegu primjenjujući vještine sestrinske prakse prema standardu (algoritmu);
Evaluirati zdravstvenu njegu; Dokumentirati zdravstvenu njegu.
 
ZNANJA I VJEŠTINE ZA OBAVLJENJE SESTRINSKE PRAKSE:
 
Studenti će nakon odslušanog predmeta biti sposobni:

 • raditi po načelima jedinstvene sestrinske skrbi poštujući individualnost štićenika, primjenjujući holistički pristup i partnerski odnos;
 • primijeniti proces sestrinske skrbi, tj. izvršiti procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postaviti ciljeve i odrediti prioritete, planirati i implementirati adekvatne postupke (izvođenje) te evaluirati i po potrebi modificirati plan njege;
 • voditi sestrinsku dokumentaciju i ocijeniti rezultate

 
NAČIN POLAGANJA ISPITA: Pisani i usmeni ispit
UVJET DOBIVANJA POTPISA: Predavanja, seminari, vježbe
UVJET ZA IZLAZAK NA ISPIT: Seminari, kolokviji, vježbe
 
Broj planiranih kolokvija u semestru: 1
Broj planiranih seminarskih radova u semestru: 1
Ostale obveze prema programu, vrsta i broj: vježbe
 
Sastavila: Andreja Starčević, dipl.m.s.

 

 

 

 Sign-in required to view the content of this page.PLEASE LOG IN
with your user data!
Home PageProcess of health care, Program › TEME ZAVRŠNIH RADOVA IZ KOLEGIJA PROCES ZDRAVSTVENE NJEGE
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0