Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

English 5, Program

Program kolegija Engleski jezik V

ENGLESKI JEZIK V V semestar

Satnica: 2

ECTS: 2

Preduvjeti: ENGLESKI JEZIK IV

Nositelj:  Ivana Jurković, pred.
E-mail: ijurkovic@vtsbj.hr


Sadržaj predmeta:

Teorija i praksa. Vještine korištenja engleskoga jezika: Objašnjavanje testova i eksperimenata, razmjena mišljenja o predviđanjima i teorijama, uspoređivanje rezultata s očekivanjima, raspravljanje o uzrocima i posljedicama. Jezik: riječi za opisivanje vrsti testova, riječi i fraze za izražavanje pretpostavki, riječi i fraze za izražavanje slaganja / neslaganja, fraze za uspoređivanje očekivanih i stvarnih rezultata, riječi za povezivanje uzroka i posljedica. Tekstovi za slušanje: Vehicle design and testing, Water rockets, Air drop problems, Moon landings. Tekstovi za čitanje: A rocket competition, Chicken cannon.
Pomicanje granica. Vještine korištenja engleskoga jezika: raspravljanje o izvedbi i prikladnosti, opisivanje sila, raspravljanje o relativnoj izvedbi, opisivanje mogućnosti i ograničenja. Jezik: pridjevi za opisivanje prikladnosti i izvedbe, riječi za opisivanje sila, „factor“, „criteria“, „criterion“, „consideration“, riječi i fraze za opisivanje stupnja razlike, riječi za opisivanje mogućnosti i ograničenja. Tekstovi za slušanje: Wind turbine towers, Tall structures, TGV world speed record, The story of John Paul Stapp. Tekstovi za čitanje: Wind turbines fact file, Solar towers, Transport alternatives, The Sonic Wind tests, The rocket sled proposal.

Oblici provođenja nastave:
Vježbe

Način provjere znanja:
Dva kolokvija tijekom semestra. Dvije domaće zadaće. Pismena i usmena provjera znanja.


Obvezna literatura:
1. Mark Ibbotson: Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

Dodatna literatura:
1. Raymond Murphy: English Grammar in Use, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

 Home PageEnglish 5, Program › Program kolegija Engleski jezik V
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0