Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Home PageEnglish 3, Program › Program kolegija Engleski jezik III

English 3, Program

Program kolegija Engleski jezik III

ENGLESKI JEZIK III

III semestar


Satnica: 2

ECTS: 2


Preduvjeti: ENGLESKI JEZIK II


Nositelj:  Ivana Jurković, pred.
E-mail: ijurkovic@vtsbj.hr


Sadržaj predmeta:

Popravci i održavanje. Vještine korištenja engleskoga jezika: opisivanje vrsta tehničkih problema, procjena kvarova, opisivanje uzroka kvara, rasprava o popravcima i održavanju. Jezik: glagoli i pridjevi za opisivanje tehničkih problema, riječi za opisivanje kvarova i njihove kompleksnosti, fraze za opisivanje stupnja sigurnosti da se nešto dogodilo ili će se dogoditi, pridjevi s prefiksima za opisivanje tehničkih problema, glagoli za opisivanje popravaka i održavanja. Tekstovi za slušanje: A racing car test session, Test session problems, Technical help-line, Tyre pressure problems, A maintenance check. Tekst za čitanje: Air Transat Flight 236.
Tehnički razvoj. Vještine korištenja engleskoga jezika: raspravljanje o tehničkim zahtjevima, predlaganje ideja i rješenja, procjena izvedivosti, opisivanje poboljšanja i preoblikovanja. Jezik: fraze za nadovezivanje na teme, fraze za navođenje količine i razmjera, fraze za predlaganje rješenja i alternativnih rješenja, idiomi za opisivanje izvedivosti, glagoli koji počinju s „re…“ za opisivanje modifikacija, idiomi za opisivanje preoblikovanja. Tekstovi za slušanje: Simulator requirements and effects, Lifting options, Hole requirements and forming, A project briefing. Tekst za čitanje: Mammoth problem.


Oblici provođenja nastave:
Vježbe


Način provjere znanja:
Dva kolokvija tijekom semestra. Dvije domaće zadaće. Pismena i usmena provjera znanja.


Obvezna literatura:
1. Mark Ibbotson: Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

Dodatna literatura:
1. Raymond Murphy: English Grammar in Use, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

 Sign-in required to view the content of this page.PLEASE LOG IN
with your user data!
Home PageEnglish 3, Program › Program kolegija Engleski jezik III
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0