Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Electrical installations and lighting, Program

Električne instalacije i rasvjeta

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I RASVJETA VI.  semestar


Satnica: 2+1


ECTS: 5


Preduvjeti: nema


Nositelj: prof.dr.sc. Zoran Baus, dipl.ing.el., Igor Petrović, mag.ing.el.


Sadržaj predmeta:
1. Distributivne električne mreže
Konfiguracija distributivnih električnih mreža SN i NN. Radijalne, zamkaste i petljaste mreže. Podjela električnih mreža.  Pad napona u distribtivnoj mrežei SN i NN.

2. Razvod električne energije SN i NN
Razne izvedbe razvoda električne energije u objektima i izvan objekata. Proračuni dozvoljenih padova napona, strujnih dozvoljenih opterečenja i optimalan izbor el.vodova s obzirom na priključenu snagu objekta.

3. Električna rasvjeta
Pojam svjetlosti i fotometrijske veličine.  Svjtlosni tok, nivo rasvjete, jakost svjetla i refleksija svjetlosti. Izvori svjetlosti. Razne izvedbe svjetlosnih tijela. Fotometrija –mjerenje fotometrijskih veličina. Razne metode za mjerenje fotometrijskih veličina. Lambertov zakon zračenja. Fotometrijski proračuni. Proračun nivoa rasvjete u zatvorenim objektima različite namjene. Proračun vanjske rasvjete; prometnica, parkova, sportskih terena i dr.
4. Električna instalacija objekata
Električna instalacija jake i slabe struje u objektima različite namjene. Različite vrste instalacija i njihova izvedba. El. razdjelnici, el.vodovi, el.osigurači, sklopnici, releji i druga instalacijska oprema.
5. Električna zaštita
Zaštita od udara groma. Izvedba gromobranske instalacije. Uzemljenje objekta. Tipovi uzemljivača. Napon dodira i napon koraka. Razne izvedbe zaštite od opasnog dodirnog napona.

Oblici provođenja nastave:
Predavanja, auditorne vježbe, seminarski rad


Način provjere znanja:
Dva kolokvija tijekom semestra. Pismena i usmena provjera znanja i seminarski rad.


Literatura:

Obvezna:
1. Z.Baus – Predavanja „Električne instalacije i rasvjeta“
2. V.Srb – Elektromonterski priručnik


Dodatna:
1. Katalozi i računalni programi za proračun el. Instalacija i el.rasvjete od različitih proizvođača opreme.

 Home PageElectrical installations and lighting, Program › Električne instalacije i rasvjeta
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0