Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Home PageDigital Technology, Program › Digitalna tehnika

Digital Technology, Program

Digitalna tehnika

DIGITALNA TEHNIKA

III. semestar


Satnica:  2+2                  


ECTS: 6


Preduvjeti: položen ispit iz kolegija Elektronika


Nositelj: Mr.sc. Ivan Šumiga, dipl.ing.el.


Sadržaj predmeta:

1. Brojevni sustavi i kodovi
Brojevni sustavi (decimalni, binarni, heksadecimalni, itd.). Pretvorba brojeva iz jednog u drugi brojevni sustav. Operacije s binarnim brojevima. Karakteristični binarni kodovi.
2. Logički sklopovi
Logika sudova. Temeljna pravila Booleove algebre. I, ILI, NE, NI, NILI sklopovi. Složene logičke operacije. Minterm i maksterm. Metode minimizacije (K tablice, Quineova metoda).
3. Izvedba logičkih sklopova u poluvodičkoj tehnici
TTL tehnika. CMOS tehnika.
4. Složeni kombinacijski moduli
Zbrajala. Digitalni komparator. Paritetni skolp. Koder i dekoder. Multipleksor i demultipleksor.
5. Bistabil
Način rada i tipovi bistabila. Izvedbe bistabila logičkim integriranim sklopovima.
6. Registri i brojila
Izvedba i primjena registra. Izvedba brojila. Asinkrona i sinkrona brojila. Dekadska brojila. Primjena brojila. Integrirana brojila.
7. D/A i A/D pretvorba


Oblici provođenja nastave:
Predavanja, auditorne vježbe i laboratorijske vježbe


Način provjere znanja:
Dva kolokvija tijekom semestra. Pismena i usmena provjera znanja.


Literatura:

Obavezna:
1. U. Peruško,V.Glavinić: Digitalni sustavi, Školska knjiga, Zagreb, 2005
2. Marko Čupić: Digitalna elektronika i digitalna logika, zbirka riješenih zadataka, Kigen d.o.o. Zagreb, 2006

Dodatna:
    1. U. Peruško: Digitalna elektronika, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
    2. J. Župan, M. Tkalić, M. Kunštić: Logičko projektiranje digitalnih sustava, Školska
        knjiga, Zagreb, 1994.
    3.E.J. McLuskey: Logical Design Principles, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1986.Sign-in required to view the content of this page.PLEASE LOG IN
with your user data!
Home PageDigital Technology, Program › Digitalna tehnika
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0