Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Production of computer-supported, Program

Proizvodnja podržana računalom

PROIZVODNJA PODRŽANA RAČUNALOM
VI. SEMESTAR

Satnica:  2+1                    


ECTS: 4


Preduvjeti: nema


Nositelj: Tomislav Pavlic, mag.ing.mech., Božidar Hršak, mag.ing.stroj.


Sadržaj predmeta:
Uloga i mjesto CNC tehnologija u Hrvatskoj danas. Povijesni razvoj CNC sustava. Oblikovanje deformiranjem i obrada odvajanjem.
Značajke današnjih proizvodnih sustava. Programiranje CNC strojeva. Obradni sustavi. CIM (Computer integrated manufacturing).
Uloga pre-procesora i post-procesora kod korištenog CAD/CAM alata i stvarnih upravljačkih jedinica obradnih sustava. Pojam putanje alata.
Prednosti i nedostaci 3-osne obrade u odnosu na 5-osnu obradu. Razlike kod strojne obrade u drvnoj industriji, metaloprerađivačkoj industriji itd.
Primjeri tvrtki u Hrvatskoj koje su uspješno objedinile CAD/CAM sustave sa CNC tehnologijom, te na istome baziraju svoje djelovanje.


Oblici provođenja nastave:
Predavanja, vježbe, zadaće i izrada seminarskog rada (samostalno programiranje i izrada obratka na CNC stroju).


Način provjere znanja:
Nakon odslušanih predavanja i uspješno izrađenih vježbi i seminarskog rada, pristupa se
programiranju CNC stroja, izradi zadanog obratka, te usmenoj provjeri znanja.


Literatura:

Obvezna:
1. Predavanja, Pavlic Tomislav , VTŠBJ
2. Pavlic Tomislav, Radni materijali za vježbe iz kolegija Proizvodnja podržana računalom - 2.5D glodanje, Interna skripta VTŠBJ, Bjelovar 2012
3. Randy H. Shih, Paul J. Schilling: SolidWorks 2008 Parametarsko modelovanje, Kompjuter biblioteka Beograd, 2008

Dodatna:
4. SolidCAM_Sim_5_axis_“User_Guide“
5. SolidCAM_Gpptool_“User_Guide“
6. Cebalo, R., Ciglar, D., Stoić, A.; „Obradni sustavi“, vlastito izdanje, Zagreb
7. Škorić, S.; Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: Predavanja iz kolegija „Proizvodni postupci“,Glodanje
8. Udiljak, T.; „O postupcima programiranja CNC strojeva“, predavanja
9. Fakultet strojarstva i brodogradnje, „Upravljanje i programiranje obradbenih sustava“, predavanja
10. Šurina, T.,  Crneković M.; “Industrijski roboti”, Školska knjiga, Zagreb, 1990.Home PageProduction of computer-supported, Program › Proizvodnja podržana računalom
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0