The Technical College Sisterhood Bjelovar
Croatian English
User name:

Password:

Home PageBasics of research in nursing, Program › OSNOVE ISTRAŽIVAČKOG RADA U SESTRINSTVU - program kolegija

Basics of research in nursing, Program

OSNOVE ISTRAŽIVAČKOG RADA U SESTRINSTVU - program kolegija

OSNOVE ISTRAŽIVAČKOG RADA U SESTRINSTVU - program kolegija

PROGRAM KOLEGIJA - 1. DIO:
ISTRAŽIVAČKA METODOLOGIJA (METODOLOGIJA ZNANSTVENOG RADA) – GLAVNE TEME:
A) ISTRAŽIVANJE
-istraživački pristup
-pregled istraživačkog procesa
B) SKUPLJANJE PODATAKA
-izvori i vrste podataka,
-specifičnosti podataka vezanih uz sestrinsku praksu
-vrste mjernih ljestvica
-karakteristike mjernog postupka
-postupci prikupljanja podataka (sistematsko promatranje, mjerenje, liste označavanja i ljestvice procjene, intervju, ankete i upitnici, testovi)
C) LITERATURA I OBJAVLJIVANJE REZULTATA
-izvori stručne literature,
-izvještaji o rezultatima istraživanja

PROGRAM KOLEGIJA - 2. DIO:
STATISTIKA (BIOSTATISTIKA) – GLAVNE TEME:
-osnovni pojmovi vjerojatnosti
aritmetička sredina
centralna vrijednost
dominantna vrijednost
standardna devijacija
koeficijent varijabilnosti
pogreška aritmetičke sredine
normalna raspodjela
standardizirani rezultati (z-vrijednosti)
statistička značajnost razlike između raznih grupa podataka (t-test i hi2 - test za različite vrste podataka)
povezanosti među podacima – korelacija

CILJ KOLEGIJA:

Usvojiti:
-osnovna znanja iz područja istraživačke metodologije i korištenja statističkih metoda i postupaka
Osposobiti se za:
-samostalno praćenje i vrednovanje rezultata vlastitog rada
-provođenje jednostavnijih stručnih istraživanja
-praćenje stručne literature
Doprinijeti:
-razumijevanju informacija značajnih za obavljanje svakodnevnih zadataka u procjeni i praćenju zdravstvenog stanja, skupina i zajednice


PLAN KOLEGIJA:

Predavanja: 30 sati—27. 4., 28. 4., 29. 4.
 
Vježbe: 30 sati—4. 5., 5. 5., 6. 5.
-razumijevanje istraživačkog postupka
-pretraživanje literature
-razumijevanje građe i sastava članaka
-statistička obrada skupova podataka
 
Seminari: 15 sati—11. 5., 12. 5., 13. 5.
-izrada kratkog rada – po izboru studenta (kratak pregled završnog rada ili nekog drugog problema iz literature npr. kratkog stručnog članka)
-10 minuta za usmjeno izlaganje u ppt formatu
-rad mora sadržavati i nešto iz statistike (prikaz podataka – tablični ili slikovni, jednostavnu statističku obradu i sl.)
Preporučeni časopisi za izbor stručnog članka (moguće su i grupe od 2 ili 3 studenta, s tim da svaki student ima 10 minuta izlaganja):
-časopis Sestrinski glasnik: http://www.hums.hr/novi/
-časopisi iz područja biomedicine i zdravstva: http://hrcak.srce.hr/

 

 



Home PageBasics of research in nursing, Program › OSNOVE ISTRAŽIVAČKOG RADA U SESTRINSTVU - program kolegija
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0