Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Home PageBasics of Electrotechnic 2, Program › Osnove elektrotehnike II

Basics of Electrotechnic 2, Program

Osnove elektrotehnike II

Sadržaj predmeta:

1. Magnetizam i elektromagnetizam
Magnetsko polje, magnetski tok, magnetska indukcija. Sila na gibajuće naboje, sila na vodič protjecan strujom. Strujna petlja u magnetskom polju. Magnetska indukcija ravnog vodiča, kružnog zavoja i zavojnice. Rad magnetskog polja, feromagnetizam, krivulja magnetiziranja, petlja histereze. Amperov zakon protjecanja. Elektromagnetska indukcija, Faradayjev zakon, Lenzovo pravilo, rotirajuća petlja u homogenom polju. Vrtložne struje, samoindukcija i međuindukcija, induktivitet i međuinduktivitet, rasipni magnetski tok. Energija magnetskog polja, prostorna gustoća energije.
2. Izmjenična struja
Osnovni pojmovi izmjenične struje, trenutna, efektivna i srednja vrijednost, frekvencija. Kompleksni račun. Pojam fazora i operacije s fazorima. Omski otpor, zavojnica i kondenzator u krugu izmj. Struje. Pojam impedancije i admitancije, fazni kut. Rezonancija, snaga izmjenične struje, prilagođenje na maksimalnu snagu. Kompenzacija jalove energije.
3. Mreže izmjenične struje
Metoda K.Z. i konturnih struja, metoda superpozicije. Millmanov, Theveninov i Nortonov teorem. Metoda napona čvorova.
4. Prijelazne pojave
Odziv mreže na komutaciju, prisilni i slobodni odziv, serijskog RLC spoja. Nabijanje i pražnjenje kondenzatora. Priključak serijskog RL spoja na izvor konstantne EMS. Prekid struje kroz zavojnicu.
5. Trofazni sustav
Nastanak trofaznog sustava, oznake , spojevi. Simetrični direktni i inverzni sustav. Nesimetrični sustav, određivanje simetričnih komponenata. Rješavanje nesimetričnog sustava, napon zvijezdišta Snaga trofazne struje kod simetričnog i nesimetričnog opterećenja. Rotirajuće magnetsko polje.Home PageBasics of Electrotechnic 2, Program › Osnove elektrotehnike II
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0