Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Basics of Electrotechnic 2, Information

Osnove elektrotehnike 2

Satnica: 2+2    

ECTS: 6

Preduvjeti: položen ispit iz kolegija Osnove elektrotehnike I

Nositelj: Igor Petrović, mag.ing.el., Dalibor Purković, mag.ing.el.techn.inf

Oblici provođenja nastave:
Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja:
Dva kolokvija tijekom semestra. Pismena i usmena provjera znanja.

Literatura:

Obvezna:
1. B. Kuzmanović: Osnove elektrotehnike 2
2. V. Pintar: Osnove elektrotehnike I i II
Dodatna:
1. A. Pavić: Osnove elektrotehnike, 2. DIO
2. Felja-Pavić: Auditorne vježbe - Osnove elektrotehnike
3. Thomas J. Cavicchi: Fundamentals of Electrical EngineeringHome PageBasics of Electrotechnic 2, Information › Osnove elektrotehnike 2
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0