Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Home PageTechnical materials, Program › Tehnički materijali

Technical materials, Program

Tehnički materijali

TEHNIČKI MATERIJALI
I semestar

Satnica: 2+2

ECTS: 5

Preduvjeti: nema

Nositelj: mr.sc. Stjepan Golubić, dipl.ing.stroj.

Sadržaj predmeta:

1. Metalni materijali
 Osnove metalografije
 Željezni i neželjezni materijali
 Sinterirani metali
 Toplinska obrada
2. Nemetali
 Polimeri
 Keramički materijali
 Ostali nemetali
3. Ispitivanje mehaničkih i tehnoloških svojstava
 Ispitivanje statičke i dinamičke izdržljivosti
 Ispitivanje tehnoloških svojstava materijala
 Ispitivanje tvrdoće
 Statički vlačni i tlačni pokus
4. Označavanje materijala i primjena

Oblici provođenja nastave:
Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja:
Tri kolokvija tijekom semestra. Pismena i usmena provjera znanja.

Literatura:

Obvezna:
1. Inženjerski priručnik IP4, Prvi svezak - Materijali, Školska knjiga - Zagreb, 1998
2. Stupnišek, M.,Cajner, F. –Osnove toplinske obrade metala, skripta, FSB, Zagreb,1994.

Dodatna:
3. Filetin, T., Kovačićek, F., Indof, J. – Svojstva i primjena materijala, FSB, Zagreb, 2007.
4. Filetin, T., - Izbor materijala pri razvoju proizvoda, FSB, Zagreb, 2006.
5. Ivušić, V., - Dijagram stanja metala i legura, FSB, Zagreb, 2003.
6. Vitez, I., Ispitivanje mehaničkih svojstava metalnih materijala, Strojarski fakultet, Slavonski Brod, 2006.Sign-in required to view the content of this page.PLEASE LOG IN
with your user data!
Home PageTechnical materials, Program › Tehnički materijali
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0