Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Home PageTechnical Documentation, Program › Tehnička dokumentacija

Technical Documentation, Program

Tehnička dokumentacija

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
II. semestar


Satnica:  1+1                  


ECTS: 3


Preduvjeti: nema


Nositelji: Božidar Hršak, mag.ing.stroj. , Đuro Kukec, prof.


Sadržaj predmeta:

Uvod u tehničko crtanje.
Normizacija i norme: crte, tehničko pismo, formati papira za tehničku dokumentaciju, mjerila, sastavnica, označavanje dokumentacije.
Dokumentacija u strojarstvu: opisivanje oblika strojnih dijelova ortogonalnom i aksonometrijskom projekcijom, korištenje presjeka i preporuke pri predočavanju oblika u tehničkoj dokumentaciji, pojednostavljena predočavanja elemenata strojeva, prostorno predočavanje, kotiranje, hrapavost površina i označavanje na dokumentaciji, tolerancije oblika i položaja, tolerancije i dosjedi.
Dokumentacija u elektrotehnici: sustav označavanja elemenata, grafički simboli u crtežima i shemama, električne sheme (jednopolne, strujne, relejne, elektroničkih modula), priključni planovi, liste materijala, položajni nacrti, dijagrami toka, tehnički opis, tehničke specifikacije uređaja i opreme, upute za rad i održavanje, dokumentacija izvedenog stanja, čitanje el. shema.
Uporaba računala pri izradbi tehničke dokumentacije (osnove CAD-a), uvod u rad s programskim alatima Solid Edge i SEE Electrical.
Vrste tehničke dokumentacije: projektna, konstrukcijska, tehnološka, proizvodna. Slijed izradbe i primjena.


Oblici provođenja nastave:
Predavanja, vježbe, zadaće i izrada seminarskog rada (samostalna izrada nacrta na računalu, te izrada tehničke dokumentacije).


Način provjere znanja:
Nakon odslušanih predavanja i uspješno izrađenih vježbi i seminarskog rada pristupa se usmenoj provjeri znanja.


Literatura:


Obvezna:
1. Đuro Kukec: Tehnička dokumentacija, VTŠ Bjelovar, 2011
2. Đuro Kukec, Mihael Kukec: 3D konstruiranje računalom i Projektiranje računalom, VTŠ Bjelovar, 2009


Dodatna:
1. Lukša Padovan: Inženjerska grafika i dokumentiranje, Graphis d.o.o. Zagreb, 2004
2. Nikola Švigir, Damir Sumina, Lukša Padovan: Tehničko crtanje uporabom CAD programa, Graphis d.o.o. Zagreb, 2007
3. Nikola Švigir, Damir Sumina, Lukša Padovan: Tehničko crtanje uporabom CAD programa, Graphis d.o.o. Zagreb, 2007Sign-in required to view the content of this page.PLEASE LOG IN
with your user data!
Home PageTechnical Documentation, Program › Tehnička dokumentacija
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0