Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Basics of programming, Program

Sadržaj predmeta:

Pojam računalnog programa. Rješavanje problema računalnim programom. Vrste programskih jezika (viši i niži, strojni i simbolički, proceduralni i neproceduralni). Primjena pojedinih programskih jezika. Metode programiranja (strukturalno, modularno i objektno programiranje). Tipovi podataka. Aritmetički i bitovni operatori. Redoslijed izvođenja naredba. Uvjetni blok IF. Switch Case naredba. Petlje FOR, WHILE, DO WHILE. Polja i sortiranje. Znakovni nizovi. Funkcije.Home PageBasics of programming, Program › Sadržaj predmeta:
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0