Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Mechanics 1, Program

Mehanika 1

MEHANIKA 1
I. semestar


Satnica: 2+2


ECTS: 5


Preduvjeti: nema


Nositelji:  dr.sc. Vlado Tropša, dipl.ing.str., Tomislav Pavlic, mag.ing.mech.


Sadržaj predmeta:

• Statika krutih tijela.
• Osnovni pojmovi iz geometrije sila.
• Analitički uvjeti ravnoteže.
• Grafički smisao uvjeta ravnoteže.
• Princip soldifikacije.
• Ravnoteža tri i četiri sile.
• Trenje .
• Uvjeti ravnoteže kad djeluje trenje.
• Radijalni i aksijalni oslonac.
• Trenje užeta.
• Nosači.
• Metode određivanja unutrašnjih sila.
• Sile u zglobovima štapnih konstrukcija.
• Težišta jednostavnih tijela.
• Težišta složenih tijela.
• Geometrijski momenti inercije.


Oblici provođenja nastave:
Predavanja, vježbe, domaće zadaće.

Način provjere znanja:
Nakon odslušanih predavanja i vježbite predanih domaćih zadaća, pristupa se pismenoj i usmenoj provjeri znanja.


Literatura:


Obvezna:
1. Matejiček F., Semenski D., Vnučec Z.: Uvod u statiku sa zbirkom zadataka-Strojarski fakultet, Slavonski Brod, 2009.


Dodatna:
2. Muftić O.: Mehanika I, Statika, Tehnička knjiga - Zagreb, 1989
3. Bazjanac, D. : Mehanika I, Statika, udžbenik, Tehnička knjiga, Zagreb.
4. Inženjerski priručnik IP1, Prvi svezak - Mehanika, Školska knjiga - Zagreb, 1996Home PageMechanics 1, Program › Mehanika 1
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0