Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

IT and application, Program

IT i primjena

IT i PRIMJENA
I semestar

Satnica: 1+ 2

ECTS: 3

Preduvjeti: nema

Nositelj:  Božidar Hršak, mag.ing.stroj.

Sadržaj predmeta:

Pojam računalne pismenosti. Inovacije koje su uzrokovale razvoj IT. Sklopovlje i građa računalnog sustava. Konfiguracija i ugađanje. Operacijski sustavi, nastanak i razvoj. Windows i Linux OS (karakteristike i instalacija). Radna okolina u okruženju operativnih sustava (GUI, ljuske). Mreža i umrežavanje (neophodni elementi i pretpostavke). Mrežni servisi. Podešavanje lokalne mreže. Pristup na Internet i konfiguracija. Rad i korištenje osnovnih mrežnih usluga (email, pronalaženje informacija na internetu, rad na daljinu, FTP server). Održavanje i zaštita operativnih sustava Windows i Linux (administratorski alati, antivirusna zaštita, vatrozid). MS Office alati (Word, Excel, Access, Powerpoint). Osnove programiranja. Uvod u programski jezik C++.


Oblici provođenja nastave:
Predavanja, vježbe, zadaće i izrada seminarskog rada


Način provjere znanja:
Dva kolokvija tijekom semestra. Pismena i usmena provjera znanja.


Literatura:

Obvezna:
1. Darko Grundler: Primijenjeno računalstvo, Graphis d.o.o. Zagreb, 2000
2. Darko Grundler, Diana Franulić Šarić, Tomislav Rolich: Primijenjeno računalstvo – Izabrani primjeri,  Graphis d.o.o. Zagreb, 2002


Dodatna:
1.  Julijan Šribar, Boris Motik: Demistificrani C++, 3.dopunjeno izdanje Element
    d.o.o. Zagreb, 2010Sign-in required to view the content of this page.PLEASE LOG IN
with your user data!
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0