Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

German , Information

Njemački jezik 1

NJEMAČKI JEZIK 1 I semestar


Satnica: 2

ECTS: 2

Preduvjeti: nema


Nositelj:  Snježana Krznarić, prof.


Sadržaj predmeta:


Stručni tekstovi iz područja matematike, energije, električne energije, elektronike, tehničkih materijala, novih izvora energije, računarstva, opći tekstovi iz područja kulture, povijesti zemalja njemačkog govornog područja i sl. Jezične zakonitosti prezent (pomoćni, pravilni, nepravilni, modalni, složeni i povratni glagoli), preterit, zavisno složene rečenice (vremenske), perfekt, zamjenice (osobne, povratne, posvojne), brojevi, datum, matematički izrazi i formule.


Oblici provođenja nastave:
Vježbe se izvode u predavaonama i učionicama. Vježbe su auditorne i na njima se prorađuju primjeri i zadatci u vezi s gradivom koje je navedeno u sadržaju predmeta.


Način provjere znanja:
Dva kolokvija tijekom semestra. Pisana i usmena provjera znanja.
Pisani dio ispita je eliminatoran.


Literatura:
1. Zdenka Štambuk, Davorka Marinić: Deutsch und Technik, Školska knjiga, Zagreb 1991.
2. Maria Cristina Berger, Maddalena Martini: Generation E, Deutschsprachige Landeskunde im Europäischen Kontext, Ernst Klett, Stuttgart 2005.
3. Noviji stručni tekstovi po izboru nastavnika
4. Rječnici i gramatike njemačkoga jezikaNjemački jezik 2

NJEMAČKI JEZIK 2 2 semestar


Satnica: 2


ECTS: 2


Preduvjeti: položen ispit iz predmeta Njemački jezik 1


Nositelj:  Snježana Krznarić, prof.


Sadržaj predmeta:


Stručni tekstovi iz područja matematike, energije, električne energije, elektronike, tehničkih materijala, novih izvora energije, računarstva, opći tekstovi iz područja kulture, povijesti zemalja njemačkog govornog područja i sl. Jezične zakonitosti futur I, pluskvamperfekt, zavisno složene rečenice (vremenske, uzročne, subjektne, objektne), prijedlozi (s genitivom, dativom, akuzativom), pasiv (prezenta, preterita, perfekta).

Oblici provođenja nastave:
Vježbe se izvode u predavaonama i učionicama. Vježbe su auditorne i na njima se prorađuju primjeri i zadatci u vezi s gradivom koje je navedeno u sadržaju predmeta.


Način provjere znanja:
Dva kolokvija tijekom semestra. Pisana i usmena provjera znanja.
Pisani dio ispita je eliminatoran.


Literatura:
1. Zdenka Štambuk, Davorka Marinić: Deutsch und Technik, Školska knjiga, Zagreb 1991.
2. Maria Cristina Berger, Maddalena Martini: Generation E, Deutschsprachige Landeskunde im Europäischen Kontext, Ernst Klett, Stuttgart 2005.
3. Noviji stručni tekstovi po izboru nastavnika
4. Rječnici i gramatike njemačkoga jezika

 Rezultati kolokvija iz Njemačkog jezika

Njemački jezik I
Stručni studij Mehatronike
1. kolokvij
Datum: 26.11.2012.

1. Logožar Fabijan-David   izvrstan (5)
2. Perica Petar               dobar (3)
3. Lacković Matija           dovoljan (2)
4. Lupoglavac Antonio     dovoljan (2)
5. Zeba Ilija                 nedovoljan (1)
6. Sikora Goran           nedovoljan (1)Rezultati ispita Njemački jezik 2 o 17.09.2012.

Ime i prezime   ocjena         broj bodova

Dujmović Denis nedovoljan 1   11/42Home PageGerman , Information › Njemački jezik 1
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0