Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Home PageEnglish 1, Program › Program kolegija Engleski jezik I

English 1, Program

Program kolegija Engleski jezik I

ENGLESKI JEZIK I

I semestar


Satnica: 2

ECTS: 2

Preduvjeti: nema


Nositelj:  Ivana Jurković, pred.
E-mail: ijurkovic@vtsbj.hr


Sadržaj predmeta:

Primjena tehnologije. Vještine korištenja engleskoga jezika: opis tehničkih funkcija i područja primjene, objašnjavanje načina na koji tehnologija funkcionira, naglašavanje tehnoloških prednosti, pojednostavljivanje tehničkih objašnjenja. Jezik: Tvorba riječi na osnovi riječi „use“, glagoli za opisivanje pokreta, glagoli i pridjevi za opisivanje prednosti, prilozi koji se koriste za naglašavanje, fraze za pojednostavljivanje i parafraziranje. Tekstovi za slušanje: GPS applications, Space elevators, Advantages of a new pump, A guided tour. Tekstovi za čitanje: Space elevators, Otis lift technology, Pile foundations.
Tehnički materijali. Vještine korištenja engleskoga jezika: opisivanje tehničkih materijala, podjela tehničkih materijala, opisivanje svojstava tehničkih materijala, ispitivanje kvalitete tehničkih materijala. Jezik: vokabular: najčešće korišteni tehnički materijali, kategorije materijala, „consist of“, „comprise“, „made of“, „made from“, „made out of“, svojstva materijala, fraze za izražavanje zahtjeva, složenice s „resistant“, stupnjevanje. Tekstovi za slušanje: An environmental audit, Specialised tools, High-performance watches. Tekstovi za čitanje: Materials recycling, Regenerative brakes, Kevlar.


Oblici provođenja nastave:
Vježbe

Način provjere znanja:
Dva kolokvija tijekom semestra. Dvije domaće zadaće. Pismena i usmena provjera znanja.


Obvezna literatura:
1. Mark Ibbotson: Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

Dodatna literatura:
1. Raymond Murphy: English Grammar in Use, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.Sign-in required to view the content of this page.PLEASE LOG IN
with your user data!
Home PageEnglish 1, Program › Program kolegija Engleski jezik I
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0