Technical College in Bjelovar Mechatronics
Croatian English
User name:

Password:

Basics of Electrotechnic 1, Program

Osnove elektrotehnike 1

Sadržaj predmeta:

1. Električni naboj i električno polje
Sila među nabojima. Coulombov zakon. Električno polje točkastog, linijskog i plošnog naboja. Električni potencijal točkastog naboja i napon u električnom polju. Potencijalna energija paralelnih naelektriziranih ploča.
2. Električna struja
Jednostavni strujni krug. Smjer i jakost struje. Gustoća struje. Učinci električne struje. Ampermetar i voltmetar i njhovo spajanje.
3. Strujni krugovi istosmjerne struje
Strujanje naboja. Električni otpor. Ohmov zakon. Ovisnost otpora o temperaturi. Jouleov zakon. Strujni i naponski realni izvori. Kirchhoffovi zakoni. Snaga i energija električne struje, prilagođenje na maksimalnu snagu. Spajanje otpora i izvora.
4. Linearne električne mreže
Pojam električne mreže, metode rješavanja. Metoda K.Z., metoda konturnih struja, metoda superpozicije. Metoda napona čvorova. Millmanov teorem. Theveninov i Nortonov teorem. Spoj u zvijezdu i trokut.
5. Električni kapacitet
Dielektrik u električnom polju, Polarizacija dielektrika, vektor el. pomaka. Gaussov zakon. Kondenzatori. Kapacitet pločastog kondenzatora. Spojevi kapaciteta.Home PageBasics of Electrotechnic 1, Program › Osnove elektrotehnike 1
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Croatia RSS: RSS 2.0